รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม Continue Reading →

ประกาศเรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม Continue Reading →