ประกาศเรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม Continue Reading →

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ Continue Reading →

รับสมัครเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม Continue Reading →