งานสวัสดิการ

สวัสดิการ มทร.พระนคร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนครระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนครรายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากรอื่นๆ

สวัสดิการเงินกู้

ธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร

Callaway set ชุดละ 2,000 บาท

SRIXON SET ชุดละ 1,500 บาท

เสื้อม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบใหม่ รุ่น 1 (แบบผู้หญิง) ตัวละ 250 บาท

เสื้อม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบใหม่ รุ่น 1 (แบบผู้หญิง) ตัวละ 250 บาท

กระชุมชาย 1 ชุดละ 150 บาท

กระดุมหญิง 1 ชุดละ 150 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ชาย) ชุดละ 900 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้หญิง) ชุดละ 850 บาท

ปลอกแขน คู่ละ 100 บาท


ปลอกแขน คู่ละ 100 บาท

สังกัดคอ คู่ละ 100 บาท

อินทรธนู คู่ละ 650 บาท