การเลื่อนเงินเดือนข้าราซการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนหนักงานมหาวิทยาลัย และการเสื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

Posted Posted in Uncategorized

การเล […]