พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
๑. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒
๓. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
๔. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
๕. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๖. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
๗. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
๘. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
>> แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   ดาวน์โหลด
๙. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.