ข้อบังคับ, ประกาศ และระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง

ประกาศ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเปลี่ยนตำแหน่งและหรือสายงาน (ยกเลิก)
2. แบบประเมินเพื่อแต่งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
3. คำชี้แจงแบบประเมิน

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.