ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่