กิจกรรม

กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งติดมันส์ รันพระนคร (Phranakhon Fun & Run 2023)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดกิจกรรม “วิ่งติดมันส์ รันพระนคร”โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด
ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล นำโดย นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งบุคลากรกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยกิจกรรม “วิ่งติดมันส์ รันพระนคร” แบ่งการวิ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 3 กิโลเมตร มีเส้นทางการวิ่งโดยรอบ คือ ถนนสามเสน ถนนพิษณุโลก
ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก และถนนพระรามที่ 5 ผ่านสถานที่สำคัญ ได้แก่ ทําเนียบรัฐบาล พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชวังดุสิต
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์