ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564