การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

  ข้า […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (1 เมษายน 2558)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

การเล […]