ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564

การคัดเลือกข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัย