กิจกรรม

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการจัดทำผลงาน กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัด

โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการจัดทำผลงาน กลุ่มที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2566 และระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเลอเซเลสต์ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดโครงการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สายสนับสนุนวิชาการ ปขมท.

และ นายนิคม หล้าอินเชื้อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ

มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2566 มีพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 40 คน

และระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 มีพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 38 คน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกวิดิโอย้อนหลัง

4 กรกฎาคม 2566

 

5 กรกฎาคม 2566

 

17 สิงหาคม 2566

 

18 สิงหาคม 2566