งานวินัยและนิติการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

frontคู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.